Albany International Corp. (AIN)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 95 762 106 269 126 437 118 633 118 478 117 378 116 105 117 062
Kapitał własny w tys. USD 863 049 816 006 817 673 860 220 873 967 876 603 864 217 822 595
ROE 11,10% 13,02% 15,46% 13,79% 13,56% 13,39% 13,43% 14,23%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $95 762K ÷ $863 049K
= 11,10%