Albany International Corp. (AIN)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 118 478 98 589 132 398 82 891 33 111
Aktywa razem w tys. USD 1 556 060 1 549 940 1 474 370 1 417 990 1 361 200
ROA 7,61% 6,36% 8,98% 5,85% 2,43%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $118 478K ÷ $1 556 060K
= 7,61%