Albany International Corp. (AIN)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 95 762 118 478 98 589 132 398 82 891
Aktywa razem w tys. USD 1 642 260 1 556 060 1 549 940 1 474 370 1 417 990
ROA 5,83% 7,61% 6,36% 8,98% 5,85%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $95 762K ÷ $1 642 260K
= 5,83%