Albany International Corp. (AIN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 724 191 645 105 550 849 529 538 656 431
Zobowiązania handlowe w tys. USD 87 104 69 707 68 954 49 173 65 203
Rotacja zobowiązań 8,31 9,25 7,99 10,77 10,07

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $724 191K ÷ $87 104K
= 8,31