Albany International Corp. (AIN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 550 849 529 538 656 431 632 730 567 937
Zobowiązania handlowe w tys. USD 68 954 49 173 65 203 52 246 44 899
Rotacja zobowiązań 7,99 10,77 10,07 12,11 12,65

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $550 849K ÷ $68 954K
= 7,99