Albany International Corp. (AIN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 929 240 900 610 1 054 130 982 479 863 717
Aktywa razem w tys. USD 1 556 060 1 549 940 1 474 370 1 417 990 1 361 200
Rotacja aktywów razem 0,60 0,58 0,71 0,69 0,63

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $929 240K ÷ $1 556 060K
= 0,60