Albany International Corp. (AIN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 147 910 1 034 890 929 240 900 610 1 054 130
Aktywa razem w tys. USD 1 835 010 1 642 260 1 556 060 1 549 940 1 474 370
Rotacja aktywów razem 0,63 0,63 0,60 0,58 0,71

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 147 910K ÷ $1 835 010K
= 0,63