Albany International Corp. (AIN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 173 420 291 776 302 036 241 316 195 540
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 247 196 207 595 146 898 176 353 103 212
Należności w tys. USD 287 781 200 018 191 985 189 129 224 433
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 248 679 211 316 208 166 190 863 202 719
Wskaźnik płynności szybkiej 2,85 3,31 3,08 3,18 2,58

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($173 420K + $247 196K + $287 781K) ÷ $248 679K
= 2,85