Albany International Corp. (AIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 302 036 241 316 195 540 197 755 183 727
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 144 940 176 353 103 212 78 741 14 520
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 208 166 190 863 202 719 189 306 161 517
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,15 2,19 1,47 1,46 1,23

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($302 036K + $144 940K) ÷ $208 166K
= 2,15