Albany International Corp. (AIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 173 420 291 776 302 036 241 316 195 540
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 247 196 207 595 146 898 176 353 103 212
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 248 679 211 316 208 166 190 863 202 719
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,69 2,36 2,16 2,19 1,47

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($173 420K + $247 196K) ÷ $248 679K
= 1,69