Albany International Corp. (AIN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 758 801 717 276 618 334 593 049 543 707
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 208 166 190 863 202 719 189 306 161 517
Wskaźnik płynności bieżącej 3,65 3,76 3,05 3,13 3,37

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $758 801K ÷ $208 166K
= 3,65