Albany International Corp. (AIN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 877 964 838 439 758 801 717 276 618 334
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 248 679 211 316 208 166 190 863 202 719
Wskaźnik płynności bieżącej 3,53 3,97 3,65 3,76 3,05

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $877 964K ÷ $248 679K
= 3,53