Albany International Corp. (AIN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 808 714 835 099 788 580 758 801 751 924 717 482 704 394 717 276
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 189 537 188 160 178 067 208 166 181 501 175 588 166 962 190 863
Wskaźnik płynności bieżącej 4,27 4,44 4,43 3,65 4,14 4,09 4,22 3,76

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $808 714K ÷ $189 537K
= 4,27