Albany International Corp. (AIN)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk brutto w tys. USD 160 456 131 980 165 931 139 074 178 212
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 147 910 1 034 890 929 240 900 610 1 054 130
Marża zysku brutto 13,98% 12,75% 17,86% 15,44% 16,91%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $160 456K ÷ $1 147 910K
= 13,98%