Albany International Corp. (AIN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 364 515 414 121 446 709 523 707 514 120
Kapitał własny w tys. USD 873 967 816 066 698 683 605 249 569 768
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,42 0,51 0,64 0,87 0,90

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $364 515K ÷ $873 967K
= 0,42