Albany International Corp. (AIN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 645 105 550 849 529 538 656 431 632 730
Zapasy w tys. USD 139 050 117 882 110 478 95 149 85 904
Rotacja zapasów 4,64 4,67 4,79 6,90 7,37

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $645 105K ÷ $139 050K
= 4,64