Albany International Corp. (AIN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 550 849 529 538 656 431 632 730 567 937
Zapasy w tys. USD 117 882 110 478 95 149 85 904 136 519
Rotacja zapasów 4,67 4,79 6,90 7,37 4,16

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $550 849K ÷ $117 882K
= 4,67