Albany International Corp. (AIN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 645 105 617 253 597 583 569 598 550 849 542 546 526 843 517 062
Zapasy w tys. USD 139 050 133 840 133 667 123 835 117 882 118 129 120 665 117 022
Rotacja zapasów 4,64 4,61 4,47 4,60 4,67 4,59 4,37 4,42

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $645 105K ÷ $139 050K
= 4,64