Albany International Corp. (AIN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 147 910 1 034 890 929 240 900 610 1 054 130 982 479 863 717
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 724 191 645 105 550 849 529 538 656 431 632 730 567 937
Zysk ze sprzedaży brutto 423 718 389 782 378 391 371 072 397 701 349 749 295 780
Koszty badań i rozwoju 40 627 39 941 38 922 35 347 37 569 40 582 41 174
Koszty ogólnego zarządu 214 915 168 713 160 127 163 909 163 651 156 189 164 964
Zysk operacyjny 168 176 181 128 179 342 171 816 196 481 152 978 89 642
Koszty odsetek netto 13 601 14 000 14 891 13 584 16 921 18 124 17 091
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 160 456 131 980 165 931 139 074 178 212 115 247 54 708
Podatek dochodowy 48 846 35 472 47 163 41 831 44 829 32 228 22 123
Udziały niekontrolujące 490 746 290 -1 346 985 128 -526
Zysk (strata) netto 111 120 95 762 118 478 98 589 132 398 82 891 33 111