Albany International Corp. (AIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 171 506 300 916 304 258 291 776 276 482 320 870 307 415 302 036
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 233 390 209 335 215 385 207 595 199 545 181 073 149 775 146 898
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 242 797 181 115 184 691 211 316 189 537 188 160 178 067 208 166
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,67 2,82 2,81 2,36 2,51 2,67 2,57 2,16

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($171 506K + $233 390K) ÷ $242 797K
= 1,67