Ameren Corp. (AEE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 000 10 000 10 000 7 000 7 000 7 000 8 000 7 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 378 000 436 000 891 000 723 000 789 000 574 000 548 000 644 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 243 000 2 757 000 3 366 000 3 175 000 3 588 000 3 145 000 2 826 000 2 357 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,16 0,27 0,23 0,22 0,18 0,20 0,28

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 000K + $378 000K) ÷ $3 243 000K
= 0,12


Analiza porównawcza

2023/Q2