Ameren Corp. (AEE)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 074 000 990 000 871 000 828 000 815 000
Kapitał własny w tys. USD 10 508 000 9 700 000 8 938 000 8 059 000 7 631 000
ROE 10,22% 10,21% 9,74% 10,27% 10,68%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 074 000K ÷ $10 508 000K
= 10,22%


Analiza porównawcza

2022