Ameren Corp. (AEE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 677 000 1 629 000 1 003 000 1 091 000 1 350 000
Zapasy w tys. USD 667 000 592 000 521 000 494 000 483 000
Rotacja zapasów 4,01 2,75 1,93 2,21 2,80

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 677 000K ÷ $667 000K
= 4,01


Analiza porównawcza

2022