Ameren Corp. (AEE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 957 000 6 394 000 5 794 000 5 910 000 6 291 000
Property, plant and equipment w tys. USD 31 262 000 29 261 000 26 807 000 24 376 000 22 810 000
Rotacja aktywów trwałych 0,25 0,22 0,22 0,24 0,28

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 957 000K ÷ $31 262 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022