Ameren Corp. (AEE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 13 685 000 12 562 000 11 078 000 8 915 000 7 859 000
Aktywa razem w tys. USD 37 904 000 35 735 000 32 030 000 28 933 000 27 215 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,35 0,35 0,31 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $13 685 000K ÷ $37 904 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022