Ameren Corp. (AEE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 000 8 000 139 000 16 000 16 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 891 000 548 000 244 000 187 000 197 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 366 000 2 826 000 2 180 000 2 505 000 2 687 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,20 0,18 0,08 0,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 000K + $891 000K) ÷ $3 366 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022