Ameren Corp. (AEE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 957 000 6 394 000 5 794 000 5 910 000 6 291 000
Aktywa razem w tys. USD 37 904 000 35 735 000 32 030 000 28 933 000 27 215 000
Rotacja aktywów razem 0,21 0,18 0,18 0,20 0,23

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 957 000K ÷ $37 904 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022