Ameren Corp. (AEE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 000 8 000 139 000 16 000 16 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 891 000 548 000 244 000 187 000 197 000
Należności w tys. USD 1 100 000 820 000 749 000 734 000 837 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 366 000 2 826 000 2 180 000 2 505 000 2 687 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,49 0,52 0,37 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 000K + $891 000K + $1 100 000K) ÷ $3 366 000K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022