Ameren Corp. (AEE)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 074 000 990 000 871 000 828 000 815 000
Aktywa razem w tys. USD 37 904 000 35 735 000 32 030 000 28 933 000 27 215 000
ROA 2,83% 2,77% 2,72% 2,86% 2,99%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 074 000K ÷ $37 904 000K
= 2,83%


Analiza porównawcza

2022