Ameren Corp. (AEE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 668 000 1 968 000 1 653 000 1 431 000 1 533 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 366 000 2 826 000 2 180 000 2 505 000 2 687 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,79 0,70 0,76 0,57 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 668 000K ÷ $3 366 000K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022