ACI Worldwide Inc (ACIW)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 142 177 127 791 72 660 67 062 68 921
Kapitał własny w tys. USD 1 193 190 1 244 780 1 206 600 1 129 970 1 048 230
ROE 11,92% 10,27% 6,02% 5,93% 6,57%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $142 177K ÷ $1 193 190K
= 11,92%


Analiza porównawcza

2022