ACI Worldwide Inc (ACIW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 124 981 122 059 165 374 121 398 148 502
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 586 043 494 970 646 661 439 781 54 502
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 858 842 754 155 905 605 611 950 296 620
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,83 0,82 0,90 0,92 0,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($124 981K + $586 043K) ÷ $858 842K
= 0,83


Analiza porównawcza

2022