ACI Worldwide Inc (ACIW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 421 900 1 370 600 1 294 320 1 258 290 1 009 780
Aktywa razem w tys. USD 3 209 900 3 158 740 3 386 900 3 257 530 2 122 460
Rotacja aktywów razem 0,44 0,43 0,38 0,39 0,48

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 421 900K ÷ $3 209 900K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022