ACI Worldwide Inc (ACIW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 421 900 1 370 600 1 294 320 1 258 290 1 009 780
Property, plant and equipment w tys. USD 52 499 63 050 64 734 70 380 72 729
Rotacja aktywów trwałych 27,08 21,74 19,99 17,88 13,88

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 421 900K ÷ $52 499K
= 27,08


Analiza porównawcza

2022