ACI Worldwide Inc (ACIW)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 203 835 209 897 144 744 123 756 125 911
Aktywa razem w tys. USD 3 209 900 3 158 740 3 386 900 3 257 530 2 122 460
Operacyjny ROA 6,35% 6,64% 4,27% 3,80% 5,93%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $203 835K ÷ $3 209 900K
= 6,35%


Analiza porównawcza

2022