ACI Worldwide Inc (ACIW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 114 800 937 434 1 154 910 920 376 566 477
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 858 842 754 155 905 605 611 950 296 620
Wskaźnik płynności bieżącej 1,30 1,24 1,28 1,50 1,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 114 800K ÷ $858 842K
= 1,30


Analiza porównawcza

2022