ACI Worldwide Inc (ACIW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 696 071 638 871 622 459 617 453 430 351
Zobowiązania handlowe w tys. USD 47 997 41 312 41 223 37 010 39 602
Rotacja zobowiązań 14,50 15,46 15,10 16,68 10,87

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $696 071K ÷ $47 997K
= 14,50


Analiza porównawcza

2022