ACI Worldwide Inc (ACIW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 124 981 122 059 165 374 121 398 148 502
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 586 043 494 970 646 661 439 781 54 502
Należności w tys. USD 403 781 320 405 342 879 359 197 363 473
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 858 842 754 155 905 605 611 950 296 620
Wskaźnik płynności szybkiej 1,30 1,24 1,28 1,50 1,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($124 981K + $586 043K + $403 781K) ÷ $858 842K
= 1,30


Analiza porównawcza

2022