ACI Worldwide Inc (ACIW)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 206 635 175 065 98 626 72 210 91 799
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 421 900 1 370 600 1 294 320 1 258 290 1 009 780
Marża zysku brutto 14,53% 12,77% 7,62% 5,74% 9,09%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $206 635K ÷ $1 421 900K
= 14,53%


Analiza porównawcza

2022