ACI Worldwide Inc (ACIW)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 142 177 127 791 72 660 67 062 68 921
Aktywa razem w tys. USD 3 209 900 3 158 740 3 386 900 3 257 530 2 122 460
ROA 4,43% 4,05% 2,15% 2,06% 3,25%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $142 177K ÷ $3 209 900K
= 4,43%


Analiza porównawcza

2022