ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
2021/Q3
(31 lip 2021)
2021/Q2
(30 kwi 2021)
2021/Q1
(31 sty 2021)
2020/Q4
(31 paź 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 63 900 48 900 46 600 125 600 505 400 435 700 378 300 394 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 157 400 162 200 151 800 297 400 141 800 147 300 140 600 141 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 273 700 1 280 800 1 267 900 2 571 400 1 105 400 1 064 300 1 017 700 986 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,16 0,16 0,16 0,59 0,55 0,51 0,54

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($63 900K + $157 400K) ÷ $1 273 700K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
ABM Industries Inc.
ABM
0,17
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
0,89