ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(31 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 97 700 71 200 87 900 73 000 63 900 48 900 46 600 62 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 152 600 173 900 162 000 133 700 157 400 162 200 151 800 148 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 176 500 1 109 500 1 276 200 1 353 100 1 273 700 1 280 800 1 267 900 1 285 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,22 0,20 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($97 700K + $152 600K) ÷ $1 176 500K
= 0,21


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
ABM Industries Inc.
ABM
0,21
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
0,77