ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 802 200 1 441 900 1 275 500 1 171 000 1 235 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 571 400 986 800 902 300 792 400 757 800
Wskaźnik płynności bieżącej 1,09 1,46 1,41 1,48 1,63

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 802 200K ÷ $2 571 400K
= 1,09


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
ABM Industries Inc.
ABM
1,09
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
2,86