ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Marża zysku operacyjnego 4,47% 3,31% 4,61% 3,38% 2,96%
Marża zysku brutto 3,97% 2,89% 0,89% 2,47% 1,36%
Marża zysku netto 2,95% 2,03% 0,01% 1,97% 1,52%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Operacyjny ROA 7,16% 4,65% 7,31% 5,95% 5,26%
ROA 4,73% 2,84% 0,01% 3,46% 2,69%
Zwrot z kapitału całkowitego 12,52% 8,46% 13,23% 9,74% 8,23%
ROE 13,42% 7,84% 0,03% 8,29% 6,72%