ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 5,76 5,24 6,61 5,99 6,35
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 37,51 53,97 13,16 17,41 17,02

Średnia liczba dni

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 63,33 69,71 55,25 60,98 57,46
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja aktywów trwałych 62,25 55,66 44,78 43,24 45,98
Rotacja aktywów razem 1,60 1,40 1,59 1,76 1,78