ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 5,24 6,61 5,99 6,35 5,25
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 53,97 13,16 17,41 17,02 11,42

Średnia liczba dni

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 69,71 55,25 60,98 57,46 69,48
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Rotacja aktywów trwałych 55,66 44,78 43,24 45,98 38,11
Rotacja aktywów razem 1,40 1,59 1,76 1,78 1,43