ABM Industries Inc. (ABM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 315 500 578 800 273 300 280 700 221 900
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $0K ÷ $315 500K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
ABM Industries Inc.
ABM
0,00
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
21,91