ABM Industries Inc. (ABM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 299 100 315 500 289 400 273 300 280 700
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $0K ÷ $299 100K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
ABM Industries Inc.
ABM
0,00
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
17,50