ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 73 000 62 800 394 200 58 500 39 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 133 700 148 700 141 300 131 200 117 800
Należności w tys. USD 1 354 500 1 189 600 906 400 1 085 800 1 014 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 353 100 1 285 700 986 800 902 300 792 400
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,09 1,46 1,41 1,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($73 000K + $133 700K + $1 354 500K) ÷ $1 353 100K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
ABM Industries Inc.
ABM
1,15
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
2,73