ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 125 600 394 200 58 500 39 100 62 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 297 400 141 300 131 200 117 800 134 600
Należności w tys. USD 2 379 200 906 400 1 085 800 1 014 100 1 038 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 571 400 986 800 902 300 792 400 757 800
Wskaźnik płynności szybkiej 1,09 1,46 1,41 1,48 1,63

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($125 600K + $297 400K + $2 379 200K) ÷ $2 571 400K
= 1,09


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
ABM Industries Inc.
ABM
1,09
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
2,72