ABM Industries Inc. (ABM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 806 600 6 228 600 5 987 600 6 498 600 6 442 200
Aktywa razem w tys. USD 4 868 900 4 436 200 3 777 000 3 692 700 3 627 500
Rotacja aktywów razem 1,60 1,40 1,59 1,76 1,78

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 806 600K ÷ $4 868 900K
= 1,60


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
ABM Industries Inc.
ABM
1,60
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
2,35