ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźniki zadłużenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,22 0,19 0,16 0,20 0,25
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,39 0,35 0,29 0,33 0,38
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,63 0,53 0,40 0,48 0,62
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,84 2,76 2,52 2,39 2,49

Wskaźniki pokrycia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Wskaźnik pokrycia odsetek 8,54 7,28 6,24 4,36 3,59