ABM Industries Inc. (ABM)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 63,33 69,71 55,25 60,98 57,46
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 63,33 69,71 55,25 60,98 57,46

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 63,33 – —
= 63,33


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
ABM Industries Inc.
ABM
63,33
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
62,66