ABM Industries Inc. (ABM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 73 000 62 800 394 200 58 500 39 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 133 700 148 700 141 300 131 200 117 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 353 100 1 285 700 986 800 902 300 792 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,15 0,16 0,54 0,21 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($73 000K + $133 700K) ÷ $1 353 100K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
ABM Industries Inc.
ABM
0,15
Healthcare Services Group, Inc.
HCSG
0,81