American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 965 000 11 232 000 12 522 000 12 484 000 12 431 000 14 536 000 17 950 000 14 039 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 892 000 986 000 898 000 787 000 615 000 553 000 660 000 615 000
Należności w tys. USD 2 138 000 1 991 000 1 835 000 1 537 000 1 505 000 1 332 000 1 249 000 971 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 496 000 21 970 000 22 770 000 21 866 000 19 006 000 18 938 000 21 521 000 17 333 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,56 0,65 0,67 0,68 0,77 0,87 0,92 0,90

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 965 000K + $892 000K + $2 138 000K) ÷ $21 496 000K
= 0,56


Analiza porównawcza

2022/Q4