American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 578 000 8 965 000 12 431 000 6 864 000 3 826 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 658 000 892 000 615 000 666 000 621 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 062 000 21 496 000 19 006 000 16 569 000 18 311 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,46 0,69 0,45 0,24

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 578 000K + $658 000K) ÷ $22 062 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2023