American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 431 000 6 864 000 3 826 000 4 760 000 5 066 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 615 000 666 000 621 000 495 000 651 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 006 000 16 569 000 18 311 000 18 096 000 14 964 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,69 0,45 0,24 0,29 0,38

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 431 000K + $615 000K) ÷ $19 006 000K
= 0,69


Analiza porównawcza

2021