American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 35 571 000 29 796 000 21 454 000 21 179 000 22 511 000
Aktywa razem w tys. USD 66 467 000 62 008 000 59 995 000 60 580 000 51 396 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,54 0,48 0,36 0,35 0,44

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $35 571 000K ÷ $66 467 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2021