American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 32 389 000 35 571 000 29 796 000 21 454 000 21 179 000
Aktywa razem w tys. USD 64 716 000 66 467 000 62 008 000 59 995 000 60 580 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,50 0,54 0,48 0,36 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $32 389 000K ÷ $64 716 000K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022