American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 35 571 000 29 796 000 21 454 000 21 179 000 22 511 000
Kapitał własny w tys. USD -7 340 000 -6 867 000 -118 000 -169 000 3 926 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 1,26 1,30 1,01 1,01 0,85

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $35 571 000K ÷ ($35 571 000K + $-7 340 000K)
= 1,26


Analiza porównawcza

2021