American Airlines Group Inc (AAL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 1 795 000 1 614 000 1 851 000 1 522 000 1 359 000
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $0K ÷ $1 795 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2021