American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 17 336 000 11 095 000 8 206 000 8 637 000 9 146 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 006 000 16 569 000 18 311 000 18 096 000 14 964 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,91 0,67 0,45 0,48 0,61

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $17 336 000K ÷ $19 006 000K
= 0,91


Analiza porównawcza

2021