American Airlines Group Inc (AAL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 13 572 000 15 269 000 17 336 000 11 095 000 8 206 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 062 000 21 496 000 19 006 000 16 569 000 18 311 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,62 0,71 0,91 0,67 0,45

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $13 572 000K ÷ $22 062 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2023